Labdien cienījamie apmeklētāji!
Laipni lūdzu manā blogā. Šeit Jūs variet iepazīties un sīkāk uzzināt par bahāju ticību, par tās principiem un mērķiem. Variet apmeklēt bibliotēku un iepazīties ar bahāju ticības Svētajiem Rakstiem. Tāpat Jūs šeit atradīsiet norādes uz mājas lapām un bibliotēkām krievu un angļu valodās, kā arī variet noskatīties video un fotogrāfijas saistībā ar ticību.